Månadsarkiv: november 2017

Stadsvandring

I onsdags var vi alltså iväg på en stadsvandring i Örebro och jag fick ”damma” av min kunskaper kring Örebros arkitektur och historia. Vi åkte buss ner till Järntorget ,som för övrigt både hetat Sill-, Salt- och Laketorget genom tiderna. Därifrån passerade vi statyn av Jean Babtiste Bernadotte, 20 meter historia, Centralpalatsen, Arbetarhuset (som är Örebros äldsta hus) och så stannade vi till utanför bio Roxy som är en av Sveriges äldsta biografer. Vi promenerade vidare till Slottet och borggården, förbi f.d Riksbanken, statyn av Engelbrekt och in i Nikolaikyrkan. Då jag tidigare har läst att Engelbrekts kvarlevor kan vara inmurade i en kyrkovägg så fick jag nu backa lite på det – det mest troliga är att han är begravd på hemlig plats vid Stora Mellösa enligt ny källa. Vad som är sant vet inte ens Engelbrekt själv… Vi avslutade med att ta en titt på Hjalmar Bergmanteatern och så tog vi bussen tillbaka, frusna med glada. Barnen var väldigt duktiga på att lyssna men vi behöver fortfarande träna på att gå på led…det är svårt… 😉

Youtubers, ungdomskultur och språk

Jag har tidigare berättat om att vi lärare på skolan fortbildar oss inom Skolverkets ”Läslyft” och de senaste två veckorna har vi haft fokus på hur vi använder språket på olika sätt beroende på situation.
Eftersom de allra flesta elever har kommit i kontakt med ”youtubers” på något sätt så kändes det som ett elevnära område för att granska språkbruk.
Barnen fick i uppdrag att göra reklam för en egen Youtubekanal (bara på låtsas alltså).
De skulle presentera sig själv på ett sätt som de trodde kunde dra till sig tittare och få många ”likes” men också på ett sätt som de kunde stå för. Vi vuxna lade oss inte i speciellt mycket när de förberedde sig och filmade 1-2 minuter per barn.
När allt var klart tittade vi tillsammans på klippen och därefter fick de diskutera i grupp om vad de trodde att ni föräldrar eller någon äldre släkting skulle säga om deras inspelning.
Efterföljande storgruppsdiskussion genererade många kloka reflektioner kring att ”youtubare” använder ord, uttryck och en jargong som inte alltid är positiv och det är lätt att tro att man behöver vara så för att få många tittare.
Vi kunde också konstatera och det finns många roliga och informativa youtubeinslag men att det inte är så lätt att sålla i vad som är bra och dåligt att titta på.
Efter lunchen fortsatte uppgiften med att vi pratade om hur man skulle presentera sig själv om man skulle behöva skriva en ansökan till något man önskar börja på (t.ex en skola eller jobb). Det blev ganska uppenbart att man då inte använder ett ”yolo”språk, svär eller har en tuff attityd samtidigt som man även vid denna presentation försöker skapa att intresse för ens person.
Era barn kan mycket om youtubers och jag tror det är viktigt att hänga med dem på nätet. Delvis för att försöka förstå vad det är som drar dem dit, men också för att hjälpa dem att sålla och begränsa. Prata med dem om språkbruket, inte bara med ”pekpinne” utan be dem berätta vad de hör och varför de tror att språket används som det gör.

Att räkna på led

Under veckan som har gått har vi tränat på att ”räkna på led”. Det innebär ytterligare ett sätt att kunna redovisa sina matematiska uträkningar. Vår mattebok Favorit använder mest ”uppställning”, ett räknesätt som de flesta vuxna känner sig mest bekväma i. Men eftersom det alltid är bra att kunna hantera fler räknestrategier så är ”räkna på led” ytterligare ett sätt.
Så här går det till:
345 + 232 = 500 + 80 + 7 = 587
Vi tänker hundratal + hundratal, tiotal + tiotal och ental + ental

Leden kan bli fler, om man till exempel behöver ha mer hjälp då en talsort övergår till en högre.
ex.  565 + 273 = 700+130+8 = 800 + 30 + 8 = 838

Det här fungerar också vid minus och då en talsort inte räcker till har man tankeformen att man blir skyldig något och tecknar det med ett minustecken framför den talsorten.
ex. 563 – 258 = 300 +10 -5 = 305
Vi tänker femhundra minus tvåhundra blir 300. Sextio minus femtio blir 10. Tre minus åtta går inte för det saknas fem, alltså blir jag skyldig 5 (-5).