Kategoriarkiv: Skolarbete

Fågeldag på Naturskolan

Vi hade  en mycket trevlig dag på Naturskolan vid Oset under gårdagen. Vi jobbade utifrån temat ”Fåglar – välkomna tillbaka!” då vi följde fåglarnas årscykel genom att ”muta” in revir, bygga bon, lägga ägg,  samla mat och slutligen flytta igen beroende på vilken fågel man valt att vara.  Naturskolan är verkligen toppen med kunniga och inspirerande pedagoger!

Urtiden

Nu börjar vi ett nytt område inom So/Historia – nämligen Urtiden och så småningom Forntiden. Barnen är taggade och visar stort intresse för området.
Idag har vi målat ett faktatext, som en förstärkning till skriven faktatext.
Kolla in reslutatet:

Innehålls- och delningsdivision

Under veckan har vi arbetat med division och för att kunna koppla matematiska uttryck till verkliga händelser så pratar vi om innehållsdivision och delningsdivision.

Delningsdivision kan även kallas för ”dela lika division” eftersom det kort  och gott handlar om att dela en summa i lika stora delar.  En uppgift skulle kunna låta så här:

Svante, Astrid och Ebbe skall dela på 12 st bullar . Hur många bullar får de var?

Lösning: 
SVAR: 4 bullar

Innehållsdivision kan kallas för  ”antalsdivision” och då vill man dela upp den stora summan i grupper med ett givet antal i varje grupp. En uppgift kan låta så här:
Agnes har 12 bullar. Hon skall lägga tre bullar i varje påse. Hur många påsar behöver hon?

Svar: 4 grupper

 

Alltså är det skillnad på vilken verklighet som divisionen uttrycker trots att vi skriver det lika.

Det är sådant här resonemang som gör matematik så spännande!

Hour of Code del 2

Vi fortsätter med aktiviteter kring programmering och idag startade vi med en övning som visar hur svårt det kan vara att ge instruktioner och hur man bör göra för att mottagaren verkligen skall förstå. Det som skiljer sig väsentligt mot ”riktig” programmering är dock att då vi människor ger varandra instruktioner finns ett tolkningsutrymme hos mottagaren. En dator gör ju alltid BARA det man säger. Det här är en bra övning att göra hemma – rent språkligt. Det är lätt hänt att vi uttrycker oss slarvigt, pekar eller helt enkelt tar för givet att mottagaren skall förstå.

Stadsvandring

I onsdags var vi alltså iväg på en stadsvandring i Örebro och jag fick ”damma” av min kunskaper kring Örebros arkitektur och historia. Vi åkte buss ner till Järntorget ,som för övrigt både hetat Sill-, Salt- och Laketorget genom tiderna. Därifrån passerade vi statyn av Jean Babtiste Bernadotte, 20 meter historia, Centralpalatsen, Arbetarhuset (som är Örebros äldsta hus) och så stannade vi till utanför bio Roxy som är en av Sveriges äldsta biografer. Vi promenerade vidare till Slottet och borggården, förbi f.d Riksbanken, statyn av Engelbrekt och in i Nikolaikyrkan. Då jag tidigare har läst att Engelbrekts kvarlevor kan vara inmurade i en kyrkovägg så fick jag nu backa lite på det – det mest troliga är att han är begravd på hemlig plats vid Stora Mellösa enligt ny källa. Vad som är sant vet inte ens Engelbrekt själv… Vi avslutade med att ta en titt på Hjalmar Bergmanteatern och så tog vi bussen tillbaka, frusna med glada. Barnen var väldigt duktiga på att lyssna men vi behöver fortfarande träna på att gå på led…det är svårt… 😉

Att räkna på led

Under veckan som har gått har vi tränat på att ”räkna på led”. Det innebär ytterligare ett sätt att kunna redovisa sina matematiska uträkningar. Vår mattebok Favorit använder mest ”uppställning”, ett räknesätt som de flesta vuxna känner sig mest bekväma i. Men eftersom det alltid är bra att kunna hantera fler räknestrategier så är ”räkna på led” ytterligare ett sätt.
Så här går det till:
345 + 232 = 500 + 80 + 7 = 587
Vi tänker hundratal + hundratal, tiotal + tiotal och ental + ental

Leden kan bli fler, om man till exempel behöver ha mer hjälp då en talsort övergår till en högre.
ex.  565 + 273 = 700+130+8 = 800 + 30 + 8 = 838

Det här fungerar också vid minus och då en talsort inte räcker till har man tankeformen att man blir skyldig något och tecknar det med ett minustecken framför den talsorten.
ex. 563 – 258 = 300 +10 -5 = 305
Vi tänker femhundra minus tvåhundra blir 300. Sextio minus femtio blir 10. Tre minus åtta går inte för det saknas fem, alltså blir jag skyldig 5 (-5).

10-talsövergång

Vi har nu gått över till den ”nya” matteboken – 3A, och det innebär en del repetition av tidigare områden. Under veckan som gått har vi jobbat med tankestrategier vid huvudräkning. Ett sätt att huvudräkna är att använda tiotalsövergången och då har man mycket stor hjälp av sina ”tiokompisar”.
Se exemplen på bilden:

Visa gärna bilden för era barn så kan de förklara hur de tänker när de räknar med 10-talsövergångar ( att kunna förklara hur man tänker är också ett av våra kunskapskrav).

Kamratbedömningar

Just nu jobbar vi en hel del med faktatexter och ämnesspecifika ord.  Delvis jobbar vi med läsning i ”Lätta fakta” och därefter svarar barnen på frågor till texten. Som slutuppgift handlar det ofta om att själv konstruera en kortare faktatext med just ämnesspecifika ord.
Ytterligare ett led i detta arbeta är att göra kamratbedömningar.
Vi har tittat på olika exempel av texter, skrivna av 9-åringar, och därefter funderat på vad det är som gör att texten är bra eller mindre bra. Idag filmade jag ett samtal mellan tre barn i klassen då de gick igenom sina kamratbedömningar av varandra. Titta så får ni en idé vad detta innebär.

 

Kritiskt textarbete

Alla pedagoger på Adolfsbergsskolan arbetar under detta läsår med Skolverkets utbildningssatsning ”Läslyftet”.  Det innebär att våra elever får möta en del nya sätt att hantera text och under veckan har vi provat att läsa två texter som handlar om samma sak, men ur två olika synvinklar. Jättespännande och jag blir så imponerad över barnens förmåga att reflektera och framföra sina tankar i grupp. 
Vi i år 3 valde en text som redan fanns som förslag i Skolverkets modul som handlade om olika sett att se på djurförsök, forskning och  läkemedel.  Det har varit viktigt att under dessa arbetspass komma ihåg att det inte finns något givet rätt eller fel, att alla texter är skrivna av någon som vill berätta något för oss utifrån sin synvinkel, att det mesta vi läser gör att vi får nya tankar och ideer som leder oss vidare i livet.
Ett spännande arbete som tar läsningen en nivå vidare.