Kategoriarkiv: Matematik

Innehålls- och delningsdivision

Under veckan har vi arbetat med division och för att kunna koppla matematiska uttryck till verkliga händelser så pratar vi om innehållsdivision och delningsdivision.

Delningsdivision kan även kallas för ”dela lika division” eftersom det kort  och gott handlar om att dela en summa i lika stora delar.  En uppgift skulle kunna låta så här:

Svante, Astrid och Ebbe skall dela på 12 st bullar . Hur många bullar får de var?

Lösning: 
SVAR: 4 bullar

Innehållsdivision kan kallas för  ”antalsdivision” och då vill man dela upp den stora summan i grupper med ett givet antal i varje grupp. En uppgift kan låta så här:
Agnes har 12 bullar. Hon skall lägga tre bullar i varje påse. Hur många påsar behöver hon?

Svar: 4 grupper

 

Alltså är det skillnad på vilken verklighet som divisionen uttrycker trots att vi skriver det lika.

Det är sådant här resonemang som gör matematik så spännande!

Hour of Code del 2

Vi fortsätter med aktiviteter kring programmering och idag startade vi med en övning som visar hur svårt det kan vara att ge instruktioner och hur man bör göra för att mottagaren verkligen skall förstå. Det som skiljer sig väsentligt mot ”riktig” programmering är dock att då vi människor ger varandra instruktioner finns ett tolkningsutrymme hos mottagaren. En dator gör ju alltid BARA det man säger. Det här är en bra övning att göra hemma – rent språkligt. Det är lätt hänt att vi uttrycker oss slarvigt, pekar eller helt enkelt tar för givet att mottagaren skall förstå.

Att räkna på led

Under veckan som har gått har vi tränat på att ”räkna på led”. Det innebär ytterligare ett sätt att kunna redovisa sina matematiska uträkningar. Vår mattebok Favorit använder mest ”uppställning”, ett räknesätt som de flesta vuxna känner sig mest bekväma i. Men eftersom det alltid är bra att kunna hantera fler räknestrategier så är ”räkna på led” ytterligare ett sätt.
Så här går det till:
345 + 232 = 500 + 80 + 7 = 587
Vi tänker hundratal + hundratal, tiotal + tiotal och ental + ental

Leden kan bli fler, om man till exempel behöver ha mer hjälp då en talsort övergår till en högre.
ex.  565 + 273 = 700+130+8 = 800 + 30 + 8 = 838

Det här fungerar också vid minus och då en talsort inte räcker till har man tankeformen att man blir skyldig något och tecknar det med ett minustecken framför den talsorten.
ex. 563 – 258 = 300 +10 -5 = 305
Vi tänker femhundra minus tvåhundra blir 300. Sextio minus femtio blir 10. Tre minus åtta går inte för det saknas fem, alltså blir jag skyldig 5 (-5).

10-talsövergång

Vi har nu gått över till den ”nya” matteboken – 3A, och det innebär en del repetition av tidigare områden. Under veckan som gått har vi jobbat med tankestrategier vid huvudräkning. Ett sätt att huvudräkna är att använda tiotalsövergången och då har man mycket stor hjälp av sina ”tiokompisar”.
Se exemplen på bilden:

Visa gärna bilden för era barn så kan de förklara hur de tänker när de räknar med 10-talsövergångar ( att kunna förklara hur man tänker är också ett av våra kunskapskrav).