Youtubers, ungdomskultur och språk

Jag har tidigare berättat om att vi lärare på skolan fortbildar oss inom Skolverkets ”Läslyft” och de senaste två veckorna har vi haft fokus på hur vi använder språket på olika sätt beroende på situation.
Eftersom de allra flesta elever har kommit i kontakt med ”youtubers” på något sätt så kändes det som ett elevnära område för att granska språkbruk.
Barnen fick i uppdrag att göra reklam för en egen Youtubekanal (bara på låtsas alltså).
De skulle presentera sig själv på ett sätt som de trodde kunde dra till sig tittare och få många ”likes” men också på ett sätt som de kunde stå för. Vi vuxna lade oss inte i speciellt mycket när de förberedde sig och filmade 1-2 minuter per barn.
När allt var klart tittade vi tillsammans på klippen och därefter fick de diskutera i grupp om vad de trodde att ni föräldrar eller någon äldre släkting skulle säga om deras inspelning.
Efterföljande storgruppsdiskussion genererade många kloka reflektioner kring att ”youtubare” använder ord, uttryck och en jargong som inte alltid är positiv och det är lätt att tro att man behöver vara så för att få många tittare.
Vi kunde också konstatera och det finns många roliga och informativa youtubeinslag men att det inte är så lätt att sålla i vad som är bra och dåligt att titta på.
Efter lunchen fortsatte uppgiften med att vi pratade om hur man skulle presentera sig själv om man skulle behöva skriva en ansökan till något man önskar börja på (t.ex en skola eller jobb). Det blev ganska uppenbart att man då inte använder ett ”yolo”språk, svär eller har en tuff attityd samtidigt som man även vid denna presentation försöker skapa att intresse för ens person.
Era barn kan mycket om youtubers och jag tror det är viktigt att hänga med dem på nätet. Delvis för att försöka förstå vad det är som drar dem dit, men också för att hjälpa dem att sålla och begränsa. Prata med dem om språkbruket, inte bara med ”pekpinne” utan be dem berätta vad de hör och varför de tror att språket används som det gör.

Att räkna på led

Under veckan som har gått har vi tränat på att ”räkna på led”. Det innebär ytterligare ett sätt att kunna redovisa sina matematiska uträkningar. Vår mattebok Favorit använder mest ”uppställning”, ett räknesätt som de flesta vuxna känner sig mest bekväma i. Men eftersom det alltid är bra att kunna hantera fler räknestrategier så är ”räkna på led” ytterligare ett sätt.
Så här går det till:
345 + 232 = 500 + 80 + 7 = 587
Vi tänker hundratal + hundratal, tiotal + tiotal och ental + ental

Leden kan bli fler, om man till exempel behöver ha mer hjälp då en talsort övergår till en högre.
ex.  565 + 273 = 700+130+8 = 800 + 30 + 8 = 838

Det här fungerar också vid minus och då en talsort inte räcker till har man tankeformen att man blir skyldig något och tecknar det med ett minustecken framför den talsorten.
ex. 563 – 258 = 300 +10 -5 = 305
Vi tänker femhundra minus tvåhundra blir 300. Sextio minus femtio blir 10. Tre minus åtta går inte för det saknas fem, alltså blir jag skyldig 5 (-5).

10-talsövergång

Vi har nu gått över till den ”nya” matteboken – 3A, och det innebär en del repetition av tidigare områden. Under veckan som gått har vi jobbat med tankestrategier vid huvudräkning. Ett sätt att huvudräkna är att använda tiotalsövergången och då har man mycket stor hjälp av sina ”tiokompisar”.
Se exemplen på bilden:

Visa gärna bilden för era barn så kan de förklara hur de tänker när de räknar med 10-talsövergångar ( att kunna förklara hur man tänker är också ett av våra kunskapskrav).

Kamratbedömningar

Just nu jobbar vi en hel del med faktatexter och ämnesspecifika ord.  Delvis jobbar vi med läsning i ”Lätta fakta” och därefter svarar barnen på frågor till texten. Som slutuppgift handlar det ofta om att själv konstruera en kortare faktatext med just ämnesspecifika ord.
Ytterligare ett led i detta arbeta är att göra kamratbedömningar.
Vi har tittat på olika exempel av texter, skrivna av 9-åringar, och därefter funderat på vad det är som gör att texten är bra eller mindre bra. Idag filmade jag ett samtal mellan tre barn i klassen då de gick igenom sina kamratbedömningar av varandra. Titta så får ni en idé vad detta innebär.

 

Kritiskt textarbete

Alla pedagoger på Adolfsbergsskolan arbetar under detta läsår med Skolverkets utbildningssatsning ”Läslyftet”.  Det innebär att våra elever får möta en del nya sätt att hantera text och under veckan har vi provat att läsa två texter som handlar om samma sak, men ur två olika synvinklar. Jättespännande och jag blir så imponerad över barnens förmåga att reflektera och framföra sina tankar i grupp. 
Vi i år 3 valde en text som redan fanns som förslag i Skolverkets modul som handlade om olika sett att se på djurförsök, forskning och  läkemedel.  Det har varit viktigt att under dessa arbetspass komma ihåg att det inte finns något givet rätt eller fel, att alla texter är skrivna av någon som vill berätta något för oss utifrån sin synvinkel, att det mesta vi läser gör att vi får nya tankar och ideer som leder oss vidare i livet.
Ett spännande arbete som tar läsningen en nivå vidare.

Solrosor

De små fröna har nu blivit stolta solrosor. Vi har fått fler bildbevis på att många av barnen har tagit väl hand om sina plantor under sommaren. ”Fröken” var lite sämre – de blev nog bara 40 cm höga innan de torkade bort.

Örebro – vår hemstad

I SO arbetar vi nu med ett område som handlar om Örebro- vår hemstad. För att arbetet skall ha en tydlig riktning så skriver jag alltid en pedagogisk planering med mål, arbetssätt och hur eleverna skall redovisa sina förhoppningsvis ökade kunskaper.

När arbetsområdet är slut skall eleverna

  • kunna nämna några olika stadsdelar i Örebro.
  • kunna beskriva några av de kännetecken för Örebro du kan hitta runt om i staden.
  • kunna nämna några av de landmärken du kan hitta i Örebro.
  • kunna namnen på ån och sjön som ligger i Örebro
  • känna till historien bakom någon av de kända personer som figurerat i Örebro genom historien.
  • veta hur Örebros stadsvapen ser ut.
  • kunna peka ut var Örebro ligger på en Sverigekarta

(hela planeringen finner du här – pedagogiskplaneringÖREBRO )

Idag har alla skrivit en text om var man själv bor i förhållande till hela universum.

Volym – liter och dl

Idag har vi ”mattelabbat” för att bli mer säkra på deciliter och liter. Kunskapskraven för år 3 säger att eleverna skall på ett enkelt sätt kunna mäta, jämföra och uppskatta volymer samt använda vanliga enheter som dl och l.

Passa på att låta barnen vara med i matlagningen då man i vardagen använder dessa måttenheter.